Opmerking of klacht?

Niet tevreden?

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee door uw huisarts en zijn team wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, of een minder prettige ervaring heeft opgedaan gedurende de behandeling en begeleiding van uw chronische aandoening. Misschien heeft u zaken opgemerkt die in het proces voor verbetering vatbaar zijn en die u graag wilt melden aan uw huisarts of Elan. Als u een opmerking wilt maken over de werkwijze of over uw ervaringen met betrekking tot de chronische zorg dan kunt u een e-mail sturen naar info@elanhuisartsen.nl

Klacht?

Is de onvrede van dien aard dat u een klacht wilt indienen, dan kan dat natuurlijk ook. Een klacht bespreekt u altijd eerst met uw huisarts. Hij of zij is de medisch eindverantwoordelijke en stelt het juist op prijs als u de oorzaak van de klacht met hem of haar bespreekt. Elan, als facilitaire organisatie, is samen met uw huisarts verantwoordelijk voor een kwalitatief goede zorg en een soepel lopend proces van de diabeteszorg. U heeft daarmee ook de mogelijkheid uw klacht bij Elan in te dienen. Misschien vindt u het moeilijk de klacht bespreekbaar te maken en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken. De afdeling Informatie- en klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) kan u informatie geven over uw rechten en plichten en kan u adviseren waar u met uw klacht terecht kunt. Zij kunnen u bovendien helpen met het schrijven van een brief of door mee te gaan naar een gesprek met een huisarts. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van het Regionaal Patiënten/Consumentenplatform. Als u er zelf, eventueel met hulp van het IKG, niet uitkomt met uw huisarts of met Elan, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Bij de Stichting kunt u uw klacht telefonisch of met behulp van een bemiddelaar laten bemiddelen of uw klacht laten behandelen door de Klachtencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Nagenoeg alle deelnemende huisartsen in de zorggroep en Elan als facilitaire organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Inhoud klachtenbrief

Uw klachtbrief moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Geboortedatum, voorletters en naam van degene die de klacht betreft
  • De behandelend huisarts
  • Naam zorgverzekeraar
  • Naam, adres en telefoonnummer waarop eventueel nadere informatie kan worden verkregen
  • Een korte omschrijving van de klacht
  • Wat u wilt bereiken met de klacht en/of wat u vraagt aan de huisarts of aan Elan

Procedure klachtenregeling
U stuurt uw klachtenbrief in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Elan
t.a.v. Klachtencommissie
Wesselmanlaan 25
5707 HA  Helmond

of naar:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
T: 088-0229100
W: www.skge.nl

Voor meer informatie en advies:

Zorgbelang Brabant regio zuidoost Brabant, afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg.

Kronehoefstraat 21-29
5612 HK Eindhoven
Tel: 040 – 212 56 78
Fax: 040 – 243 25 35
e-mail: eindhoven@zorgbelang-brabant.nl
web: www.zorgbelang-brabant.nl