Patienttevredenheidsonderzoek

Waarom een patiënttevredenheidsonderzoek?

Elan streeft ernaar om de kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes te verbeteren.
Om te onderzoeken of de zorggroep slaagt in haar doelstelling wordt een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden.

Is deelname verplicht en wordt mijn naam bekend?

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt.
Op de voorkant van de vragenlijst staat een nummer, dit nummer wordt alleen gebruikt om de vragenlijst digitaal te kunnen maken.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten.

Wat moet ik doen als ik de vragenlijst wil invullen?

De vragenlijst ontvangt u van uw praktijkondersteuner, met een begeleidende brief en een antwoordenvelop.
U heeft 1 week de tijd om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. U kunt de vragenlijst ook invullen in de wachtkamer van uw huisartspraktijk en de lijst in de antwoordenvelop afgeven aan de balie van de praktijk.

Wat moet ik doen als ik de vragenlijst niet wil invullen?

Graag toch het lege formulier terugsturen in de antwoordenvelop. Ook dit is een meerwaarde voor het onderzoek.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens zijn alleen voor intern gebruik en ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Wij danken u heel hartelijk voor uw deelname en tijd!