Zorgprogramma ouderenzorg

De ouderenzorg

Projectgroep Kwetsbare ouderen
In de projectgroep zitten naast de projectleider, als voorzitter, de vertegenwoordigers van de Zorgboog en Savant en daarnaast 2 kaderartsen ouderenzorg.

Naast het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en het ondersteunen van MDO’s (incl. polyfarmacie) worden in de projectgroep het aantal gelabelde kwetsbare ouderen gemonitord evenals de ondersteuning in de uitvoering van het project in het kader van de module ouderenzorg.
Ook wordt de implementatie van OZO in de praktijken en alles wat hiermee samenhangt op de voet gevolgd.

Elan levert input door de medisch directeur, die tevens projectleider is, naast de beleidsmedewerker en het secretariaat.

OZOVerbindzorg
1. De medicatiemodule van CGM is gekoppeld met de apotheek waardoor direct de juiste medicatie zichtbaar is in OZOVerbindzorg.
Daarnaast kan de mantelzorger ook de medicatie inzien maar niet bestellen.
Deze koppeling is gemaakt voor CGM Apotheek op basis van een al reeds bestaande koppeling. De verwachting is dat die hierdoor ook gemakkelijk toepasbaar is voor andere HIS’en.
2. Er is een knop gemaakt waarachter de behandelwensen geplaatst kunnen worden.
3. De SEH artsen en geriaters kunnen de behandelwensen inzien zodat de wil van de kwetsbare oudere leidend is bij vragen.

Behandelwensengesprekken voeren en wilsverklaringen opnemen in OZOverbindzorg
Ruim 1600 behandelwensen zijn gevoerd bij kwetsbare ouderen. De ELAN praktijken hebben afgesproken om het behandelwensengesprek te voeren en het behandelwensenformulier op te nemen in OZOVerbindzorg in het kader van het Regioproject Palliatieve Zorg.  Het behandelwensenformulier van de patiënt direct zichtbaarheid heeft op het 1e tabblad in OZOVerbindzorg.

Deelname van de Peelgemeenten aan OZOVerbindzorg
De gemeente Helmond is aangesloten voor het sociaal domein in OZO. In 2020 zijn via het sociaal domein 18.000 berichten binnen OZO verstuurd. Voor de overige Peelgemeenten zijn we met de wethouders in gesprek. Deze commissie gaat zich beraden en per gemeenten zal besloten worden of ze wel/niet mee gaan doen met OZOVerbindzorg.

OZOverbindzorg
In april 2022 stonden in totaal 2003 actuele patiënten in OZOverbindzorg waarvan 1025 in de regio Helmond en 978 in de overige gemeentes. Vanaf de start in juli 2016 zijn 1151 patiënten uitgeschreven. Dit zijn patiënten die geen actieve professionele zorg meer ontvangen, zijn opgenomen in een intramurale instelling zonder huisartsenzorg of zijn overleden.

Aantal cliënten (in- en uitgeschreven)

Gemeente Helmond


Peelgemeentes

In 2020 zijn in de regio Helmond en de Peel 186 organisaties en 1258 professionals actief.
In Q4 van 2020 zijn voor de regio Helmond en de Peel 18.156 acties geregistreerd in OZO zoals het lezen van berichten, het reageren op berichten of toevoegen van dagcurves.
Deze acties werden voor 55% uitgevoerd door thuiszorg, 18% door huisartspraktijk en 25% door het persoonlijk netwerk.