Zorgprogramma's

Diabetes

In nederland zijn op dit moment ruim 830.00 diabeten bekend en jaarlijks komen er ongeveer 70.000 bij.

Hart- en vaatziekten

In nederland zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak bij mannen.

Ouderenzorg

Op 12 oktober jongstleden heeft Elan in samenwerking met Savant en De Zorgboog voor huisartsen, poh’s, wijkverpleegkundigen een nascholing gehouden inzake “Zorg voor kwetsbare ouderen”. De volgende presentaties zijn daar gepresenteerd.