Ondersteuning voor
huisartsenpraktijken

in de regio Helmond-Geldrop

Alleen voor huisartsen en praktijkondersteuners

Welkom bij Elan

Wij zijn een vereniging van en voor leden. De macht van het getal maakt dat huisartsen sterk staan. Binnen Elan behoudt elke huisarts zijn ondernemerschap, vernieuwt voortdurend en legt creativiteit aan de dag. Het belang van een regionaal netwerk en samenwerking in de keten van zorg, waarin thuiszorgorganisaties, paramedische diensten transmurale centra, ziekenhuizen en verpleeghuizen deel uitmaken, is essentieel voor een effectieve en efficiënte eerstelijns zorg. 

De complexiteit van het zorgveld maakt ondersteuning van huisartsen hard nodig. 

Belangrijke mededeling:

Indien u vragen heeft over de oproepen (fundus, voetscreening, bloedafname)
of het verzetten van deze afspraken kunt u contact opnemen met Servicecentrum
Huisartsen, Dienst Ondersteuning Ketenzorg.

Voor patiënten via telefoonnumer:  0492-595977

Voor professionals via telefoonnummer:  0492-595164