Veelgestelde vragen

Elan is een samenwerkingsverband van huisartsen die er gezamenlijk naar streven om de kwaliteit van de chronische zorg (Diabetes Mellitus en Hart- en vaatziekten) voor patiënten met deze aandoening te verbeteren. Gespecialiseerde behandelaars, zoals praktijkondersteuners, diëtisten, podotherapeuten en behandelaars in ziekenhuizen voor onderzoeken, werken nauw samen met Elan. Deze behandelaars hebben een overeenkomst getekend met Elan waardoor zij passende zorg kunnen leveren. Tevens is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Elan, huisarts en regionale thuiszorgorganisatie; Kwetsbare Ouderen.

Een chronische ziekte, zoals Diabetes Mellitus of Hart- en vaatziekten gaat nooit helemaal over. Dat betekent doorgaans dat u uw leven moet veranderen.
De huisarts, die nauw samenwerkt met de praktijkondersteuner, kijkt wat voor u het grootste probleem is en hoe dit samen, vaak met andere hulpverleners, zo goed mogelijk opgelost kan worden. U wordt actief betrokken bij het inventariseren van deze klachten betreffende deze aandoening.

Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een groep patiënten met een chronische aandoening. Het is bewezen dat deelname aan dit zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt. Onder meer door periodieke controles en het bespreken hiervan met u. Het leren omgaan met uw ziekte staat centraal in het zorgprogramma.

Uw huisarts blijft uw hoofdbehandelaar en de regisseur van uw individueel zorgplan. Uw huisarts houdt altijd rekening met eventuele andere aandoeningen. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is. De praktijkondersteuner die in dienst is van de huisarts, voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U heeft met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individueel zorgplan.

Voor een overzicht van aangesloten huisartspraktijken klikt u hier

Nee, uw huisarts is hoofdbehandelaar en heeft u ingeschreven in het zorgprogramma. Alleen de huisarts kan deze inschrijving wijzigen.

Elan declareert namens uw huisarts voor het zorgprogramma, ook wel ketenzorg genoemd.
Dit bedrag is voor elke patiënt, op jaarbasis en afgesproken met de zorgverzekeraars, binnen het zorgprogramma gelijk, ongeacht hoe vaak u bij uw huisarts of praktijkondersteuner geweest bent voor uw chronische aandoening.
Elan declareert dit bedrag niet eenmalig maar per kwartaal. Op het moment dat uw zorg bij uw huisarts stopt voor uw aandoening, stopt een kwartaal later ook de declaratie van Elan.

Nee, alleen als de huisarts hoofdbehandelaar is valt het onder Ketenzorg.

Wat valt NIET onder de eigen bijdrage:

  • Alle afspraken die u heeft in uw huisartspraktijk
  • Fundusfoto en ECG, doorverwezen door huisarts of praktijkondersteuner binnen het zorgprogramma
  • Behandeling bij een diëtist of podotherapeut, doorverwezen door huisarts of praktijkondersteuner binnen het zorgprogramma,
    de betreffende zorgverlener dient een contract met Elan te hebben afgesloten, bespreek dit van te voren goed met de praktijkondersteuner voordat u een afspraak maakt

De laboratoriumbepalingen vallen WEL onder de eigen bijdrage

Voor een overzicht van aangesloten diëtisten klikt u hier
Voor een overzicht van aangesloten podotherapeuten klikt u hier

Voor veelgestelde vragen over het Patiënttevredenheidsonderzoek klikt u hier