Privacy

Privacy op elanhuisartsen.nl

Omgang met persoonlijke gegevens

Bij Zorggroep Elan vinden wij uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u om dit aandachtig door te nemen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Leden van Elan hebben inloggevens om meer specifieke informatie te kunnen inzien op de website. Op de website wordt bijgehouden wie en wanneer heeft ingelogd maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij verzamelen geen webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website.

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Social media

Onze zorggroep is niet actief op social media.

Overig

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt.

Zorggroep Elan

Wesselmanlaan 25 5707 HA HELMOND info@elanhuisartsen.nl