Zorgprogramma Hart- en vaatziekten

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak bij mannen. Risicofactoren voor het ontstaan van HVZ komen veelvuldig voor. Reductie van deze risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.
Met HVZ worden, door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties bedoeld, zoals hartinfarct, angina pectoris, cerebrovasculair accident (CVA), Transient Ischaemic Attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden.

De huisartsen in Nederland hebben een centrale rol bij de opsporing en adequate behandeling van cardiovasculaire risicofactoren en ziekten. Zij doen dit samen met hun praktijkondersteuners.
HVZ zijn deels te voorkomen of te vertragen door tijdig, dat wil zeggen preventief, de risicofactoren voor atherosclerose te behandelen. Dit gebeurt vaak onvoldoende.
Sinds 2011 heeft Elan ketenzorg VRM afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars om deze chronische zorg goed te regelen voor patiënten van huisartsen die aangesloten zijn bij de zorggroep Elan.
Vasculair Risico Management (VRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor HVZ, inclusief leefstijladviezen en begeleiding.

Het landschap van de gezondheidszorg is bezig met een verschuiving. Deze verschuiving is al een aantal jaren bezig, maar lijkt de laatste tijd meer in een stroomversnelling te komen. Hierbij gaat het om behandeling bij de huisarts als het kan en ‘zelfmanagement en het individueel zorgplan’ voor de patiënt.
Elan en haar huisartsen staan positief in deze veranderingen.

Met de ziektekostenverzekeraars zijn afspraken gemaakt over een zorgprogramma waarin bepaald is welke zorg er geleverd wordt tegen welke vergoeding. Ook de kwaliteitseisen waaraan zorg moet voldoen zijn hierin opgenomen.
Alle zorg die geleverd wordt binnen het zorgprogramma wordt door Elan getoetst aan een aantal criteria. Zo bent u er als patiënt zeker van dat u de zorg ontvangt waar u recht op heeft.

 

De zorg die onder de ketenzorg VRM valt is:
– alle consulten in de praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner.
– alle consulten van de diëtist, op verwijzing, bij gecontracteerde diëtisten
– het maken van een ECG in de praktijk
– overleg met een specialist in het ziekenhuis over u als patiënt
Voor zorg die binnen het ketenzorgprogramma VRM valt geldt niet het eigen risico. Het laboratoriumonderzoek valt niet in het ketenzorgprogramma en hiervoor geldt wel het eigen risico.

Tarieven bloedafname 2022 Hart & Vaatziekten:

De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven.

Er kan korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren
Jaarcontrole: Glucose, Kalium, Cholesterolpakket, Urine, Nierfunctie: € 26,27.
Halfjaarlijkse controle: Kreatinine, Kalium, Natrium: € 18,50.
Tarieven zijn inclusief ordertarief (het ordertarief voor een bloedafname geldt indien het bloed is afgenomen door het AKL) en zonder toeslag voor huisbezoek.
Soms vindt de huisarts het beter om tegelijkertijd extra laboratoriumbepalingen te laten prikken. Dan wordt de prijs vanzelfsprekend hoger.

Elan declareert namens uw huisarts voor deze ketenzorg. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is.
De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en uw individueel zorgplan, dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt.
Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor Elan ziet staan betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in het ketenzorgprogramma voor uw aandoening.

Download hier de declaratie DBC en X-codes